Ingvorstrup Hovedgaard

Ingvorstrup kan føres tilbage til 1441. Gennem tiderne har Ingvorstup haft over 50 ejere, bl.a. adelsslægterne Skeel, Rosenkrantz, Rosenørn, Trolle og Krag,men mange forskellige mennesker af borgerlig herkomst har også været med til at præge gården.

I 1773 var Ingvorstrup Gods på godt 2200 tdr. land, men i 1868 blev al bøndergodset frasolgt. I 1914 frasolgtes yderligere 7 ejendomme, og Ingvorstrup fik sin nuværende størrelse på 121 ha.

Hovedbygningen blev opført i 1872 for den daværende ejer, Jens Hansen Mosegaard. Den er bygget med høj kælder og gennemgående frontispice.
Avlsgården nedbrændte delvist i september 1920. Årsagen var en gnist fra lokomobilet, der trak tærskeværket.

Arkitekt M. C. Thoft,Grenå udarbejdede tegninger til en ny avlsgård. Der anvendtes i størst muligt omfang materialer fra de nedbrændte længer. 
 
Den 50 meter lange mur af kløvede kampesten længst mod øst blev stående efter branden. murene blev støbt af marksten, der hovedsagelig var kalk og flint. Flere munkesten kunne ses i de nedslidte mure ligesom stykker af sodsvedent træ, der var kommet med i blandingen. På murene blev bygget en trempel af røde teglsten. Tagene var af røde cementsten.
Stakladen undgik branden. Det var en åben staklade, hvoraf flere af de store stolper var fra Ingvorstrup Skov. Laden var traditionel. Smukt og robust håndværk. Bygget ni meter høj. Nogle synes, det er en vidunderlig og flot stolpekonstruktion.

Ejeren var S. Sørensen, som sad med  gården fra 1918 til 1921. Efter salget flyttede han til Nattrupgård ved Horsens.

I 2004 besluttede de nuværende ejere Anne Lis Ladefoged og Hans Alrøe Christensen at opføre en ny og tidssvarende avlsgård. 


På Ingvorstrup Hovedgaard har man et banner. Banneret er en rød dug med et hvidt Sct. Georgskors. Våbenet for slægten Beeske er lagt ovenpå korset. Overleveringen fortæller, at det var Ingvor Beeske, der ryddede land og byggede Ingvorstrup.