Hørg under Ingvorstrup Hovedgaard!

Ingvorstrup Hovedgaard er bygget på en Hørg. Denne hørg er skønnet til at dække 1,5 ha.
Her bygges på fortiden. Her leves og løses nutidens opgaver. Her ses trøstigt mod fremtiden.

🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙂

Der har i mange tusinde år levet mennesker på Ingvorstrup Hovedgaards jorder. Det ses bl. a. af, at tre gravhøje er kendte. Desværre er den kun enkelte spor tilbage af den ene høj. Den har ligget med en pragtfuld udsigt over Kolind Sund imod både øst og vest.
En anden høj har fået al muldjorden jævnet. Om selve højens kærne har været gennembrudt vides ikke.
En tredje høj er Møgelhøj, der betyder Storhøj. Den er 28 m over havets overflade. Møgelhøj er afgravet på alle fire sider, og den har et stort hul i toppen. Den er bygget af godt, mørkt muldjord, hvorfor den antagelig er en broncealderhøj. Tidligere ejere har ved hjælp af den gode muld forsøgt at forbedre den sandmuldede stenede jord samt få fjernet ukorrekte vinkler i markerne. 
Møgelhøj er bevokset med ahorn, ask, slåen, gyvel og hyld og vilde rosenbuske. Der er spor efter udgåede elmetræer.

I skoven er der en boplads, en skalddynge, der er 50 m lang i retningen øst-vest. Denne er ikke undersøgt nærmere, men er registreret som værende fra stenalderen. På denne køkkenmødding kan der iagttages skalrester fra østers, cardium og littorinasnegle. Desuden er der mange blå -hvide patinerede flinteafslag.

I Hovedgaardsjorden er der fundet tre kværne og flere kværnsten. I de seneste 50 år er der gjort fund, der berører ældre stenalder med ærtebøllekulturen, yngre stenalder med tragtbæger- og enkeltgravskulturen samt fra broncealderen.
Disse fund er tidsbestemt til årene 5200 - 500 før Kr. f.

Ertebøllekulturen/ældre tid, 5200 - 4000 f.v.t.:
Derfra er fundet en spidsnakket trindøkse og to skiveøkser.

Ældre Tragtbægerkultur, 4000 - 3200 f.v.t.:
Derfra er fundet en Tyndnakket sleben økse.

Yngre Tragtbægerkultur, 3200 - 2800 f.v.t.:
Derfra er fundet en Tyknakket økse i mørk grå danien flint og en tyknakket økse med slebne bredsider.

Enkeltgravskultur/Bundgravstid, 2800 - 2400 f.v.t.:
Derfra er fundet en øksenakke, der har været anvendt som knusesten. Desuden er fundet et hulslebet økseegg.

Ældre Broncealder, 1800 - 1000 f.v.t.:
Derfra er fundet en hvidpatineret Ildslagningssten af flint.

Yngre Broncealder, 1000 - 500 f.v.t.:
Derfra er fundet en grov flække og en flækkekniv samt en Skafttapøkse med nakketop af bjergart med påbegyndt gennemboring (sandsynligvis brugt kultisk).

Desuden er der fundet mange skrabere og flækker samt flere øksedele.
Gennnem tiden er de enkelte findere blevet ejere af de fundne genstande, f. eks. er en skafthulsøkse fundet på Ingvorstrup Hovedgaard nu blevet indleveret til Djurslands Museum

Der er i 1934 fundet en egestammebåd i Ingvorstrup sø (den østlige del af Kolind Sund). Båden er er nærmest træskoformet med toft ca. en meter fra stævnen, der er affladet på undersiden. Agter er båden mere buttet, længden er 257 cm., bredden er 50 cm. og højden er 40 cm. Egestammebåden er endnu ikke tidsdateret. 

Der er tidligere fundet et tveegget jernsværd, det er dateret til 1150, og det befinder sig på Nationalmuseet.Ingvorstrup Hovedgaard set fra sydøst. Øverst: En del af det frugtbare Kolind Sund. Midt i billedet kan følges konturen af Kolind Sund Sydkanal.