Banneret på Ingvorstrup Hovedgaard

Ingvorstrup Hovedgaard har et banner. Dette felttegn har en rød dug med et hvidt Sct.Georgskors. Våbenet for slægten Beske er tillempet og lagt oven på korset. Eventuelle vesselhorn er udeladt ligesom også farver på hjelm, hjelmklæde, skjold og skjoldfigurer på Beske-slægtens våben er ukendte. Overleveringen fortæller, at det var Ingvar Beske, der ryddede land og byggede det første Ingvorstrup.

(Navnet er fra Arilds Tid. ING betød oprindeligt "dem fra havet", senere betød det "forfædrene" og endelig "guderne". Vanerne dyrkede guden Ing. De gamle nordiske guder: Odins hustru Frig samt Freja, Frey og Njord var af vanernes slægt.
VOR er af oldnordisk VAR, der var et guddommeligt væsen eller rettere to forskellige,som var knyttet uløseligt sammen. VAAR var "løfte" og VAR "den advarende", der sørgede for løfters opfyldelse; at løfter blev indfriet. 
TRUP eller torp betyder som bekendt rydning / udflytterbebyggelse).

Sct. Georg - korset på Banneret er delvist som på Ingvorstrupsværdet. Da der på dette sværd er afslutningen på korsenderne dels mantova-kors og dels Sct.Georg-kors.
(Mantova-korset kan føres tilbage til oldtidsfolket Etrurien, nu Toscana i Italien. Grækerne opfattede etruskerne, som var de meget primetive, bl.a. fordi hos etruskerne spiste mænd og kvinder sammen). 
Våbnet på banneret kan beskrives. Skjoldet er blåt og udelt. Skjoldets figurer, halvmåne nederst og tre sekstakkede stjerner, er guldfarvede. Hjelmklædet er blåt yderst og guldfarvet inderst. Hjelmen er en tøndehjelm. Den er sølvfarvet udvendig og rød indvendig.
Banneret ses afbilledet under siden "Hovedgaarden"